GTC

.

Ogólne warunki handlowe: https://smilesecret.de, od 21 listopada 2019 r.

Ogólne warunki

1. zakres zastosowania

Następujące ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych pomiędzy sprzedawcą SmileSecret GmbH & Co KG, (zwanym dalej "Sprzedawcą") a konsumentami lub przedsiębiorcami (zwanymi dalej "Kupującym") na stronie internetowej https://smilesecret.de w odniesieniu do towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania Sprzedawcy.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.

Niniejsze Ogólne Warunki mają również zastosowanie do przedsiębiorców bez odrębnego włączenia do wszystkich obecnych i przyszłych umów, dostaw i innych usług sprzedawcy.

Warunki przedsiębiorcy, które są sprzeczne lub odbiegają od niniejszych ogólnych warunków, zostają niniejszym odrzucone i będą uważane za uzgodnione między sprzedawcą a przedsiębiorcą tylko wtedy, gdy sprzedawca wyraźnie zgodzi się na ich ważność na piśmie.

>

2 Zawarcie umowy

2.1 Istotne cechy towarów oferowanych przez sprzedawcę, jak również okres ważności ofert ograniczonych można znaleźć w opisach poszczególnych produktów na stronie https://www.smilesecret.de.

2.2.

2.2 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, lecz służą złożeniu wiążącej oferty przez Klienta.

2.3 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces składania zamówienia, klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną w odniesieniu do towarów znajdujących się w koszyku, klikając przycisk kończący proces składania zamówienia.

.

2.4 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

2.4 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni.

- wysyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), przy czym otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta jest decydujące w tym zakresie, lub

- wysyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), przy czym otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta jest decydujące w tym zakresie.

- poprzez dostarczenie klientowi zamówionych towarów, przy czym decydujące znaczenie w tym zakresie ma otrzymanie towarów przez klienta, lub

- żądając zapłaty od klienta po złożeniu zamówienia

.

Jeśli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z wyżej wymienionych alternatyw wystąpi jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.5 W przypadku składania oferty za pośrednictwem formularza zamówienia online sprzedawcy, tekst umowy jest zapisywany przez sprzedawcę po zawarciu umowy i wysyłany do klienta w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia klienta. Sprzedawca nie będzie udostępniał tekstu umowy poza tym zakresem.

2.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może rozpoznać ewentualne błędy wprowadzania danych, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym do lepszego rozpoznawania błędów wprowadzania danych może być funkcja powiększenia przeglądarki, która powiększa wyświetlacz na ekranie. Podczas elektronicznego procesu zamawiania klient może poprawiać swoje wpisy za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, dopóki nie kliknie przycisku, który finalizuje proces zamawiania.

2.7 Przetwarzanie zamówień i kontakt odbywają się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego do przetwarzania zamówienia jest prawidłowy, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi upewnić się, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym sprzedawca zlecił przetworzenie zamówienia, mogą zostać dostarczone.

2.8 Techniczne etapy procesu składania zamówienia

Podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy, proces składania zamówienia składa się z następujących etapów technicznych. Najpierw kupujący wybiera żądany produkt, klikając przycisk "Dodaj do koszyka". Produkty w koszyku są następnie wyświetlane kupującemu. Produkty znajdujące się w koszyku można usunąć, klikając przycisk "Usuń". Klikając przyciski "+" i "-", kupujący ma możliwość zmiany liczby wybranych produktów. Aby sfinalizować zamówienie, kupujący musi potwierdzić ogólne warunki sprzedawcy i zaakceptować zasady anulowania zamówienia, zaznaczając odpowiednie pola. Po kliknięciu przycisku "Do kasy" kupujący przechodzi do kolejnego etapu procesu składania zamówienia - "Informacje o kliencie". Po wprowadzeniu przez kupującego swojego imienia i nazwiska, adresu, w tym adresu rozliczeniowego i, w stosownych przypadkach, innego adresu dostawy, a także adresu e-mail w podanych polach, może on przejść do następnego kroku procesu zamówienia "Wysyłka", klikając przycisk "Przejdź do metody wysyłki". W tym miejscu można wybrać tylko bezpłatną wysyłkę standardową. Klikając przycisk "Przejdź do metody płatności", kupujący przechodzi do następnego kroku procesu zamówienia, "Płatność". Po wybraniu przez kupującego metody płatności oferowanej przez sprzedawcę, a mianowicie "Karta kredytowa", "Paypal", "Sofort", "Faktura z Klarna" lub "Zakup na raty z Klarna", i odpowiednim jej wybraniu, kupujący zostanie przeniesiony na stronę przeglądu zamówienia "Sprawdź zamówienie", klikając przycisk "Sprawdź zamówienie". Na stronie przeglądu zamówienia kupujący ma możliwość ponownego sprawdzenia danych wymaganych do zamówienia, wybranej metody płatności i wybranych produktów przed sfinalizowaniem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Kup teraz".

Jeśli wybrano metodę płatności "PayPal", kupujący zostanie przeniesiony na stronę PayPal poprzez kliknięcie przycisku "Kup teraz", a po wprowadzeniu danych logowania i zakończeniu procesu płatności zostanie automatycznie przekierowany z powrotem na stronę przeglądu zamówień w sklepie internetowym sprzedawcy.

2.9 Anulowanie nie jest możliwe po złożeniu zamówienia. Kupujący ma jednak prawo do anulowania zamówienia (patrz OWH 5.)

3.

3. język umowy

Językiem umowy jest wyłącznie język niemiecki.

>

4. przechowywanie tekstu umowy

Tekst umowy jest przechowywany przez samego sprzedającego i udostępniany kupującemu przez samego sprzedającego przed zawarciem jego zamówienia i wysyłany ponownie pocztą elektroniczną po zawarciu umowy. OWH mogą być przeglądane i pobierane przez kupującego w dowolnym momencie na tej stronie. Kupujący może przeglądać poprzednie zamówienia na swoim koncie klienta.

5. prawo do odstąpienia od umowy

5.1 Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z polityką odstąpienia od umowy sprzedawcy. W przypadku anulowania kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 3,90 €. Kwota ta zostanie odjęta od zwracanej ceny zakupu.

5.2 Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów sprzedaży na odległość dotyczących dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostarczeniu

6. ceny i opcje płatności

6.1 Ceny podane przez sprzedawcę zawierają obowiązujący ustawowy podatek VAT i należy je rozumieć jako ceny ostateczne plus wszelkie dodatkowe koszty wysyłki, które mogą zostać poniesione. Koszty pakowania i wysyłki są podane oddzielnie na stronie internetowej "Warunki dostawy i płatności"

6.2.

6.2 Następujące opcje płatności są dostępne dla Kupującego w sklepie internetowym Sprzedającego:

a) PayPal

Jeśli Kupujący wybierze metodę płatności PayPal, Kupujący uiszcza cenę zakupu za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Jeśli kupujący posiada już konto PayPal, zostanie przekierowany do systemu PayPal i będzie musiał potwierdzić zlecenie płatności sprzedającemu po wprowadzeniu swoich danych dostępu do konta PayPal kupującego. Odpowiednie warunki korzystania z systemu PayPal można znaleźć pod następującym linkiem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Jeśli kupujący nie posiada konta PayPal, płatności można dokonać za pomocą funkcji "Płatności bez konta PayPal" po przekierowaniu do serwisu PayPal. Odpowiednie warunki korzystania z płatności bez konta PayPal można wyświetlić pod następującym linkiem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

b) Karta kredytowa

Jeśli kupujący wybierze płatność kartą kredytową, cena zakupu zostanie zarezerwowana na jego karcie kredytowej w momencie składania zamówienia ("autoryzacja"). Konto karty kredytowej kupującego jest faktycznie obciążane w momencie, gdy sprzedawca wysyła towary do kupującego

.

c) Zakup na fakturę Klarna & zakup na raty i natychmiastowy przelew bankowy

Jeśli kupujący wybierze metody płatności przedpłata Klarna zakup na fakturę & zakup na raty i natychmiastowy przelew bankowy, kupujący płaci cenę zakupu za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm. Płatność jest dokonywana na rzecz Klarna w każdym przypadku:

  • Faktura: Termin płatności wynosi 14 dni od wysyłki towaru/biletu/ lub, w przypadku innych usług, świadczenia usługi. Warunki zakupu na rachunek dla dostaw do Niemiec można znaleźć tutaj, a dla dostaw do Austrii tutaj. .
  • Zakup ratalny (dostępny tylko w Niemczech): Dzięki usłudze finansowania Klarna możesz elastycznie płacić za zakup w miesięcznych ratach wynoszących co najmniej 1/24 całkowitej kwoty (ale co najmniej 6,95 EUR) lub na warunkach określonych w inny sposób w kasie. Płatność w ratach jest wymagalna na koniec każdego miesiąca po wysłaniu przez Klarna miesięcznej faktury. Więcej informacji na temat zakupów ratalnych, w tym ogólne warunki i europejskie standardowe informacje dotyczące kredytów konsumenckich, można znaleźć tutaj..
  • Natychmiastowy przelew bankowy: Potrzebujesz tylko numeru IBAN, BIC, PIN i TAN. Korzystając z bezpiecznego formularza płatności od Klarna Bank AB, który nie jest dostępny dla sprzedawców, Sofortüberweisung automatycznie ustawia przelew na Twoim internetowym koncie bankowym w czasie rzeczywistym. Kwota zakupu jest przelewana natychmiast i bezpośrednio na konto bankowe sprzedawcy. Jeśli wybierzesz metodę płatności Sofortüberweisung, na końcu procesu zamówienia otworzy się wstępnie wypełniony formularz. Zawiera on już nasze dane bankowe. Ponadto kwota przelewu i powód płatności są już wyświetlane w formularzu. Musisz teraz wybrać kraj, w którym masz konto bankowe online i wprowadzić kod BIC. Następnie wprowadź te same dane, co podczas rejestracji w bankowości internetowej (IBAN i PIN). Potwierdź zamówienie, wprowadzając numer TAN. Natychmiast po tym otrzymasz potwierdzenie transakcji. Zasadniczo każdy użytkownik Internetu może korzystać z Sofortüberweisung jako metody płatności, jeśli posiada autoryzowane konto bankowości internetowej z procedurą PIN/TAN. Należy pamiętać, że Sofortüberweisung nie jest jeszcze dostępny w kilku bankach. Więcej informacji na temat tego, czy dany bank obsługuje tę usługę, można znaleźć tutaj..

Korzystanie z metod płatności przedpłata Klarna zakup faktury & zakup ratalny i natychmiastowy przelew bankowy wymaga pozytywnej weryfikacji kredytowej. W związku z tym przekazujemy Twoje dane do Klarna w celu sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej w ramach inicjowania zakupu i przetwarzania umowy kupna. Należy pamiętać, że możemy zaoferować tylko te metody płatności, które są dozwolone na podstawie wyników kontroli kredytowej. Dalsze informacje i warunki użytkowania Klarna dla Niemiec można znaleźć tutaj, a dla Austrii tutaj. Ogólne informacje o Klarna można znaleźć tutaj. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności Klarna dla Niemiec i Austrii.

.

7. warunki dostawy i wysyłki

7.1 O ile nie uzgodniono inaczej, towary będą dostarczane poprzez wysyłkę na adres dostawy określony przez Kupującego w procesie zamówienia.

>

7.2.

7.2 Towar zostanie dostarczony zgodnie z kosztami wysyłki i terminami dostawy określonymi na stronie internetowej "Warunki dostawy i płatności" oraz w opisie produktu.

7.3 Wszelkie opłaty celne lub podatki lokalne muszą być ponoszone przez kupującego.

8. zastrzeżenie własności

Towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu dokonania pełnej płatności.

>

9) Gwarancja

Rękojmię regulują przepisy ustawowe.

9.

10.

10. uszkodzenia w transporcie

W przypadku uszkodzenia w transporcie.

W przypadku dostarczenia towarów z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, kupujący jest proszony o niezwłoczne złożenie reklamacji do dostawcy i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeżeli kupujący nie złoży reklamacji lub nie skontaktuje się ze sprzedawcą, nie ma to wpływu na istnienie ustawowych praw gwarancyjnych.

11 Odpowiedzialność

Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność za nieznaczne zaniedbania obowiązków, chyba że odnoszą się one do szkód wynikających z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu lub gwarancji lub roszczeń z tytułu oszustwa lub na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ponadto odpowiedzialność za naruszenie obowiązków, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu kupujący może regularnie polegać, pozostaje nienaruszona. To samo dotyczy naruszenia obowiązków przez przedstawicieli prawnych lub zastępców sprzedawcy.

12. informacje na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetową do internetowego rozstrzygania sporów (tzw. "platformę ODR"), do której dostęp można uzyskać pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Sprzedawca nie jest podmiotem uprawnionym do rozstrzygania sporów.

Sprzedawca nie chce ani nie jest zobowiązany do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

>

13. kodeksy postępowania

Sprzedawca nie podporządkował się określonemu kodeksowi postępowania.

>

14 Obsługa klienta

Sprzedawca nie oferuje żadnej obsługi klienta poza rozpatrywaniem ustawowych roszczeń gwarancyjnych.

>

15. postanowienia końcowe

15.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków jest nieważne, pozostała część umowy pozostaje ważna. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione odpowiednimi przepisami ustawowymi.

15.2.

15.2

Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, zastosowanie ma prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

>

Jeśli Kupujący jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między Sprzedającym a Kupującym jest miejsce prowadzenia działalności przez Sprzedającego.

16. gwarancja zwrotu pieniędzy

Gwarancja zwrotu pieniędzy jest możliwa w ciągu 30 dni i dotyczy WYŁĄCZNIE zestawu PAP+ Complete Set 2.0 (składającego się z Phonebleaching + Coco Whitening Strips) oraz zestawu PAP+ Complete Set (składającego się z Phonebleaching + 2597 C Colour Corrector)

>

Mamy absolutne zaufanie do naszych produktów, dlatego oferujemy 100% rezultatów lub gwarancję zwrotu pieniędzy.

Gwarantujemy, że zęby wybielą się o co najmniej 2 odcienie podczas stosowania naszych produktów.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy tak się nie stanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Aby zakwalifikować się do naszej gwarancji zwrotu pieniędzy, wystarczy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

16.1 Zrób wyraźne zdjęcie swoich zębów przed użyciem naszych produktów.

16.2. Używaj naszych produktów dokładnie zgodnie z zaleceniami.

16.3. zrób wyraźne zdjęcie przed i po zakończeniu wszystkich aplikacji

16.4. zdjęcie przed / po musi być utworzone z datą i tabelą odcieni. Pomiędzy zdjęciami musi upłynąć co najmniej 7 dni (dla gwarancji zwrotu pieniędzy)

16.5.

16.5 Po zatwierdzeniu, zwrot pieniędzy zostanie przetworzony

Masz 30 dni od daty zakupu na skorzystanie z gwarancji zwrotu pieniędzy

.

Próbowane roszczenia, które nie spełniają tych kryteriów, nie zostaną zatwierdzone do zwrotu pieniędzy.

W przypadku gwarancji zwrotu pieniędzy kupujący jest odpowiedzialny za ubezpieczoną wysyłkę zwrotną i poniesione już koszty wysyłki sprzedawcy.

* Upewnij się, że zdjęcia przed i po zostały wykonane w podobnych warunkach oświetleniowych, aby zweryfikować dokładne wyniki. Zdjęcia przed i po muszą również zawierać prawidłowe znaczniki daty i godziny, a także podświetloną tabelę odcieni z zaznaczonym odcieniem, w przeciwnym razie zwrot pieniędzy nie zostanie przyznany.

17. program dla influencerów

Rejestrując się w naszym Programie Influencerskim, zarejestrowana osoba zobowiązuje się do współpracy polegającej na lokowaniu produktu na Instagramie w postaci dwóch Instagram Stories z pięcioma sekwencjami każda oraz postu w kanale Instagram.

Zarejestrowana osoba musi wykonać tę współpracę w ciągu 21 dni od otrzymania produktów.

>

Jeśli współpraca nie zostanie przeprowadzona zgodnie z ustaleniami lub w ogóle, Smile Secret GmbH & Co KG zastrzega sobie prawo do wystawienia zarejestrowanej osobie faktury na pełną kwotę produktów.

18. postanowienia końcowe

>

18.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków jest nieważne, pozostała część umowy pozostaje ważna. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione odpowiednimi przepisami ustawowymi.

18.2

Jeśli Kupujący jest przedsiębiorcą, zastosowanie ma prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeżeli Kupujący jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między Sprzedającym a Kupującym jest miejsce prowadzenia działalności przez Sprzedającego.

>

19th PRIZE PLAY

19.1 ORGANIZATOR

19.1.

Konkurs "Black" Weeks" jest konkursem organizowanym przez Smile Secret GmbH & Co KG.

.

19.2 KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU

W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Wykluczeni są pracownicy i upoważnieni przedstawiciele Smile Secret GmbH & Co KG, członkowie ich rodzin i domownicy. Smile Secret GmbH & Co KG zastrzega sobie prawo do odmowy udziału poszczególnych osób od samego początku z ważnego powodu lub do wykluczenia ich z konkursu w późniejszym terminie, a także do odzyskania nagrody. Ważny powód istnieje na przykład w przypadku nadużyć lub oszustw (w tym prób) lub innych naruszeń warunków uczestnictwa. Smile Secret GmbH & Co KG zastrzega sobie prawo do późniejszego wycofania nagród w takich przypadkach.

19.3 ZAWARTOŚĆ GRY Z NAGRODAMI

Uczestnictwo w konkursie polega na zrealizowaniu zamówienia Smile Secret w sklepie internetowym www.smilesecret.de Do udziału w konkursie uprawniony jest każdy, kto złożył zamówienie Smile Secret w okresie od 22.11. do 29.11.2021 r. Wypłata nagrody w gotówce lub przekazanie jej innym osobom nie jest możliwe.

19.4 UCZESTNICTWO; ODBIÓR NAGRODY

Zamawiając, użytkownik zgadza się, że

- W przypadku wygranej, jego pełne imię i nazwisko mogą zostać opublikowane na stronie głównej i kanałach społecznościowych Smile Secret GmbH & Co. KG

- Jego pełne imię i nazwisko oraz adres zostaną przesłane jako wiadomość e-mail na adres info@smilesecret.de w celu identyfikacji jako zwycięzcy przy użyciu karty identyfikacyjnej Smile Secret GmbH & Co. KG.

Jeśli nie jesteś zainteresowany udziałem w konkursie, możesz zaznaczyć to jako notatkę/komentarz podczas składania zamówienia.

19.5 OCHRONA DANYCH

Informacja o ochronie danych osobowych: Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie do celów niniejszego konkursu na podstawie zgody każdego uczestnika zgodnie z art. 6 (1a) RODO UE. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w dowolnym momencie na naszej stronie internetowej (https://smilesecret.de/pages/datenschutzerklarung).

19.6 POWIADOMIENIE ZWYCIĘZCÓW

Zwycięzca zostanie wylosowany po 30 listopada 2021 roku. Zwycięzcy zostaną niezwłocznie poinformowani pocztą elektroniczną

Zwycięzca musi skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@smilesecret.de) najpóźniej do dnia 10 grudnia 2021 r., podając swój dowód tożsamości i numer zamówienia. W przeciwnym razie nagroda przepadnie.

19.7 OKRES UCZESTNICTWA

Konkurs rozpoczyna się w dniu 22.11.2021 r., a okres zgłoszeń kończy się w dniu 29.11.2021 r. o godz. 23:59.

19.8 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI / ZMIANA I WCZEŚNIEJSZE ZAKOŃCZENIE KONKURSU

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność strony internetowej Facebook lub Instagram lub własnej strony internetowej Facebook lub Instagram. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za błędy w transmisji. Organizator zastrzega sobie prawo do przedwczesnego zakończenia konkursu w całości lub w części w dowolnym momencie, nawet bez zachowania terminów, lub do zmiany przebiegu konkursu, jeśli jego prawidłowe przeprowadzenie nie jest możliwe z przyczyn technicznych (np. wirus komputerowy, manipulacja lub błędy w oprogramowaniu i sprzęcie) lub prawnych. Instagram, Facebook, Apple ani Mercedes-Benz nie są powiązane z konkursem. Wszelkie prawa do znaków towarowych są chronione i pozostają własnością firm bez ograniczeń.

19.10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec. Regres prawny jest wykluczony.